Utredning

KAMUTbyrån genomför utredningar i nära dialog med våra uppdragsgivare, så att den kunskap som framkommer blir användbar och meningsfull för den fortsatta verksamheten.

KAMUTbyråns utredningar genomförs alltid efter en noggrann analys av behoven som utredningen ska svara mot. Utifrån detta formulerar vi tillsammans med uppdragsgivaren frågeställningar som ska vägleda utredningen. Vi använder de metoder som bäst lämpar sig för uppdraget – kvantitativ datainsamling och analys, kvalitativa intervjuer, dokumentanalys, eller en kombination av flera metoder.