Processtöd

KAMUTbyrån erbjuder processtöd exempelvis i planerings- och uppstartsfasen av projekt och verksamheter, samt då en verksamhet vill finna nya utvecklingsvägar eller nya sätt att hantera problem.

Processtödet hämtar inspiration i narrativa metoder och det som på svenska ibland kallas uppskattande analys (Appreciative Inquiry). Upplägget har alltid ett tydligt delaktighetsperspektiv. Metoderna bygger på att låta så många som möjligt komma till tals, att allas röster är värdefulla för utvecklingen och att deltagarna gemensamt formar bilden av det de vill uppnå.