Prideflagga

Jämställdhetsintegrering, icke-diskriminering och tillgänglighetsanalys

Vad är jämställdhet? Varför behövs det? Hur ”gör vi genus” i verksamheter? Hur kommer vi bort från gamla invanda mönster och skapar en jämställd verksamhet? Hur skapar vi en trygg arbetsplats för personer som befinner sig bortom hetero- och cis-normer? Kan vi diskriminera utan att vara medvetna om det? Vad är rasifierande praktik? Vilka funktionssätt exkluderas av vår verksamhet – och måste det vara så?Jämställdhet

I alla projekt som finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden) och EUs regionala utvecklingsfond ska så väl projektgenomförande som utvärdering präglas av de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Det innebär att inte bara den kontinuerliga uppföljningen ska präglas av dessa principer utan också att projekten kontinuerligt ska analysera och utveckla verksamheten så att jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering säkras.

KAMUTbyråns ägare Matilda Padoan har över tio års erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsanalyser, tillgänglighetsfrågor och icke-diskriminering inom både offentlig och idéburen sektor. Hon har gedigen erfarenhet i att stödja organisationer att integrera jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i sina verksamheter och projekt så att medarbetare, deltagare, medborgare och kunder känner sig sedda, trygga och inkluderade. I utvärderingsuppdrag ges stöd inte bara i att använda den kontinuerliga uppföljningen som stöd i verksamhetsutvecklingen utan också att synliggöra hur normer och praktiker påverkar projektens möjlighet att göra jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.