Våra tjänster

En hållbar utveckling förutsätter kunskap.

KAMUTbyrån erbjuder tjänster till organisationer som söker kunskap och lärande för att åstadkomma en positiv, hållbar utveckling. Det gör vi genom att exempelvis utreda förutsättningarna för en kommande process, utvärdera en pågående eller avslutad process eller ge stöd i implementeringen av en ny.