Samarbetspartners och nätverk

Dialog, samarbete och kommunikation – detta är centrala element i KAMUT arbetssätt. Därför ingår KAMUT i ett nätverk tillsammans med utvärderingskonsulterna Veda konsult, ASKing och Skaneus Support. Tillsammans kan vi erbjuda olika kompletterande perspektiv, kreativa lärandeformer och många års sammanlagd erfarenhet av utvärderingar, utvärderingar, utbildning och lärande. För att säkra metodologisk och vetenskaplig kvalitet i utvärderingsuppdragen samarbetar KAMUTbyrån med forskare vid bland annat Malmö högskola.

KAMUTbyrån har också tillgång till ett kreativt nätverk av fotografer, webbutvecklare och grafiska designers via frilanskollektivet Studio M.