KAMUT

KAMUT är en värdedriven konsultbyrå som erbjuder utvärdering, utredning och processtöd till offentliga, privata och ideella organisationer.

Oavsett uppdragsgivarens behov arbetar vi i alla våra uppdrag för utveckling, lärande och ett varaktigt och hållbart nytänkande i organisationen.

KAMUTs ledord – hållbarhet och delaktighet

KAMUT drivs av två centrala värden – hållbarhet och delaktighet. Dessa värden genomsyrar på olika sätt de uppdrag som vi åtar oss, liksom sättet som vi genomför dem på.

Vårt fokus på hållbarhet gör att vi erbjuder stöd till verksamheter och processer vars syfte är att skapa en positiv förändring som har potential att vara bestående. Det betyder också att vi genomför våra uppdrag så att det sker ett lärande i organisationen – på så sätt blir våra tjänster användbara också på sikt.

Vårt fokus på delaktighet gör att vi erbjuder stöd till verksamheter och  processer som syftar till att skapa delaktighet – för medborgare, brukare, elever, medarbetare eller organisationer – men det betyder också att vi arbetar med metoder för delaktighet och synliggörande i alla våra uppdrag.